, ...
 
1
(12+)
 
0
(0-12)
 
0
MOW - LED MOW 1 0 0