, ...
 
1
(12+)
 
0
(0-12)
 
0
MOW KZN MOW 1 0 0
RUB
, .
RUB

200%
100%
75%
25%
RUB
RUB
RUB
×
RUB
RUB
×
×
  (55×40×20)
(55×40×20)
2 10
10
10
10
2 32
23
23
RUB
23
23
23
RUB
  -
-
×
×
×
×
×
×
UT567
10:20
VKO
125
11:45
KZN
2
UT325
19:30
VKO
120
20:50
KZN
2
UT343
23:55
VKO
135 (+1)
01:30
KZN
UT285, UT103
23:45
VKO
1
SGC 1330 (+1)
13:15
KZN
UT247, UT103
18:45
VKO
1
SGC 1830 (+1)
13:15
KZN

! " " 5%