, ...
 
1
(12+)
 
0
(0-12)
 
0
MOW ULV MOW 1 0 0
RUB
, .
RUB

200%
100%
75%
25%
RUB
RUB
RUB
×
RUB
RUB
×
×
  (55×40×20)
(55×40×20)
2 10
10
10
10
2 32
23
23
RUB
23
23
23
RUB
  -
-
×
×
×
×
×
×
UT171
10:05
VKO
210
13:15
ULY
UT183
19:10
VKO
125
21:35
ULY
3

! " " 5%